ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
ຖະຫນົນສາມແສນໄທ, ບ້ານເພຍວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: +856 21231333, 21222883, ວ໊ອດແອັບ: +85620 XXXXXXXX,
ອີເມວ: uhs.laos@uhs.edu.la, ເວັບໄຊທ: www.uhs.edu.la

ແຜນທີ່ ມວສ: