ໜ້າຫຼັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ

Caption one
Caption Two
Caption Three

2022-10-12
2022-11-16
2022-10-21
2022-11-04
ສະຖິຕິພະນັກງານ ມວສ                         ສະຖິຕິນັກສຶກສາຈົບສົກປີ 2022-2023 ມວສ
                ;                                                               
ມວສ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນອອນລາຍ ມູນຄ່າ 188.299 ໂດລາສະຫະລັດ
ປະຖະກະຖາ || ທ່ານ ດຣ. ພູທອນ ວັງກອນວິໄລ ||ປະຫວັດວັນຄູ 7 ຕຸລາ || ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ