ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ການສອບເສັງເຂົ້າ ມວສ
ການສອບເສັງເຂົ້າ ມວສ
ລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນສອບເສັງ
ເປີດຮັບສະໝັກວັນທີ
10/07/2023
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ
04/08/2023
ສອບເສັງວັນທີ
13/08/2023
ກວດເບິ່ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງຈາກສູນສອບເສັງຕ່າງໆ
ຊື່ສູນສອບເສັງ ລິ້ງເຊື່ອມໂຍງ
ສູນສອບເສັງທີ່ 1 ມວສ ເຂົ້າເບິ່ງລາຍຊື່
ສູນສອບເສັງທີ່ 2 ດົງໂພສີ ເຂົ້າເບິ່ງລາຍຊື່
ສູນສອບເສັງທີ່ 3 ມສ ເພຍວັດ ເຂົ້າເບິ່ງລາຍຊື່