ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ກິລາແລະສິນລະປະ
ລວມຮູບກິດຈະກຳດ້ານກິລາແລະສິນລະປະໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ
ການເຂົ້າຮ່ວມກິລະມະຫາວິທະຍາໄລຄັ້ງທີ 1
ການເຂົ້າຮ່ວມກິລາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ການເຂົ້າຮ່ວມກິລາຊາວໜຸ່ມທົ່ວກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ການສະແດງສິນລະປະໃນບຸນປີໃໝ່ລາວຢູ່ ມວສ
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ມວສ