ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ' NEWS '

   ປະກາດ    ລາຍຊື່ນັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖາບັນແຫ່ງຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ສົກສຶກສາ 2016 - 2017
         ກອງປະຊູມກຽ່ວກັບການສື່ສານດ້ານວິທະຍາສາດ ຄັ້ງທີ8 ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເຊອູນ, ສ.ເກົາຫລີ ຈັດຂື້ນໂດຍ ມວສ,SNUMC, KOFIH, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 29/04/2016

   
   
   
   

    ເຊີນຮ່ວມກິດຈະກໍາການສະຫຼຸບ

    ແລະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ

    ທີ່ ມວສ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la