ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ' NEWS '

        ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ '' ດຳລັດດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ '' ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ໂດຍ ກົມການສືກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງວັນທີ 18/08/2016

   
   
   


        Exchange program meeting between The students of University of Health sciences - Laos And International University of health and welfare - Japan ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 05/08/2016

   
   
   
   

    ເຊີນຮ່ວມກິດຈະກໍາການສະຫຼຸບ

    ແລະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ

    ທີ່ ມວສ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la